Gevelreiniging

Door verontreiniging in de atmosfeer, groenaanslag, zure regen, … worden de meeste gevels na verloop van tijd aangetast en verliezen ze hun oorspronkelijk uitzicht.

Een reiniging is hiervoor de oplossing. Deze kan op verschillende manieren gebeuren, afhankelijk van de ondergrond, type vervuiling en eisen van de klant.

Hogedrukreiniging met water

Geschikt voor ontmossing en verwijdering van groenaanslag op gevels die in goede staat verkeren, of verontreiniging weghalen van robuuste ondergronden zoals beton of zelfs daken en terrassen.

Torbo-reiniging

Mogelijkheid tot reinigen van 90% van de verschillende ondergronden.

Doorontwikkeling op het zandstraalprincipe, al worden de granulaten (fijne zandkorrels, tot 1µm afh. van vervuiling en ondegrond) op luchtkracht op de vervuiling geworpen waardoor het proces zeer controleerbaard wordt. De luchtkracht en granulatendebiet kan volledig worden ingesteld naargelang de vervuiling en de ondergrond voor een optimale reiniging. Een minimum aan water wordt toegevoegd ten vermindering van stof.

Chemisch reinigen

Afhankelijk van de soort kan de vervuiling opgelost worden door een chemisch reinigingsmiddel toe te brengen op het oppervlak. Na een inwerktijd van 15 à 30 minuten wordt deze onder druk verwijderd met water waardoor de losgekomen verontreiniging mee weggespoeld wordt.

Naargelang vervuiling en ondergrond wordt gekozen voor een alkalisch of zuur reinigingsmiddel.

Een naspoeling is mogelijk om de stof te neutraliseren.

Ook een niet agressieve behandeling is mogelijk, en is zelfs aangeraden bij fragiele stukken, of monumenten en historische gebouwen.

Stoomreiniging

Stoomreiniging wordt aanbevolen wanneer het waterverbruik en overlast minimaal moet zijn, bijvoorbeeld bij historische stukken op openbare plaatsen.

Ook voor fragiele ondergronden of waardevolle historische ornamenten is stoomreiniging een oplossing.